11-
56-Kjokken
20-
52-Kjokken
9-Kjokken
4-Kjokken
50-Kjokken
DSC01667

El-bil lader

Hotellet har 6 stk el-bil ladere til leie.

Laderne har vanlig type 2 kontakt, egen kabel må medbringes.

Betaling av lading gjøres via App til Charge365 eller via SMS til 2199, Skriv LADE xxxxxx (xxxxx = ladeID som hver lader er merket med) Priser opplyses i App og på charge365.no

Bygget på WordPress av Smart Media AS